BOREAN Innovation er et innovationsmiljø. Innovationsmiljøordningen er finansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet, med henblik på at skabe og udvikle videnbaserede iværksættervirksomheder, som kan blive morgendagens vækstvirksomheder.

Innovationsmiljøer investerer risikovillig kapital i de helt tidlige faser af en virksomheds udvikling, hvor der endnu er stor usikkerhed om, hvorvidt forretningsideen kan realiseres. Ambitionen er, at fungere som bindeled mellem videniværksættere og det private kapitalmarked (business angels, venture kapital og lignende).


BOREAN tilfører således kapital, viden og kompetencer i opstartsfasen, og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden som virksomheden modnes og bevæger sig hen imod den egentlige driftsfase.


BOREAN fungerer som katalysator for virksomhedernes proces frem mod kommercialisering, og således vil BOREAN typisk exitte virksomheden efter 3-5 år, når der ikke længere er brug for en katalysator for vækst.

 

BOREAN Innovation er opstået efter en fusion af de to innovationsmiljøer NOVI Innovation og Innovation MidtVest pr. 1.1. 2014. Vores stærke viden om kommercialisering af nye idéer, opfindelser og forskningsresultater er forenet – til glæde for iværksættere og virksomheder der kan og vil.


I Danmark findes der udover BOREAN tre andre innovationsmiljøer, som er udpeget af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Andre Innovationsmiljøer
Pre-Seed Innovation
Syddansk Teknologisk Innovation
CAPNOVA

Læs mere om innovationsmiljøordningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Læs om adfærdskodeks for innovationsmiljøer